COMUNA REVIGA (CONSILIUL LOCAL REVIGA) Servicii de paza si protectie in comuna Reviga

Autoritate contractanta
COMUNA REVIGA (CONSILIUL LOCAL REVIGA) Servicii de paza si protectie in comuna Reviga
Cod de identificare fiscala: 4231660
Adresa: LOCALTATEA REVIGA, JUDETUL IALOMITA, Reviga
Telefon: 0243246199
Fax: 0243246343
E-Mail: prim_reviga@yahoo.com
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)
Tip contract: Servicii
Obiectul contractului: Servicii de paza si protectie comuna Reviga
Stare procedura: In Desfasurare
Data publicarii: 23.02.2011 13:11
Data limita de depunere a ofertelor: 07.03.2011 08:30
Adresa la care se transmit ofertele: Primaria comunei Reviga,str. A.I. Cuza nr.19
Data si ora deschiderii ofertelor: 07.03.2011 09:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Primaria comunei Reviga,str.A.I.Cuza nr.19,loc Reviga
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
Tip Autoritate: Sectorial: Nu
Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
Valoare estimata: 168,500 RON
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
– Declaratie privind situatia personala a operatorului economic
Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
– Cazier judiciar
-Certificate fiscale taxele locale
si bugetul consolidat al statului

Certificat unic de inregistrare;
• Statutul si contractul de societate si actele aditionale la statut si actul de societate;
• Certificat Constatator -ORC
-bilantul contabil la 31.12.2009 impreuna cu anexele
Licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane
Declaratie privind numarul personalului angajat
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere
Experienta similara-un contract si o recomandare
Garantia de participare 3370 lei din SEAP

Factori de evaluare
Denumire Punctaj maxim
Pretul ofertei 80
Descriere: Componenta financiara
Descrierea planului de paza 20
Descriere: . Punctajul pentru factorul de evaluare „Descrierea planului de paza” se acorda astfel: a) descrierea completa si coerenta a planului de paza si interventie privitor la obiectivul „ Com. Reviga” – 10 p Functie de complexitatea si coerenta descrierii se va acorda un punctaj cuprins intre 1 si 9 puncte Lipsa descrierii planului de paza – 0 puncte 2) prezentarea planului de management al Sigurantei si Securitatii in munca. a) descrierea completa si coerenta a planului de management al Sigurantei si Securitatii in munca. privitor la obiectivul „ Com. Reviga” – 10 p Functie de complexitatea si coerenta descrierii planului de management al Sigurantei si Securitatii in munca. privitor la obiectivul „ Com. Reviga” se va acorda un punctaj cuprins intre 1 si 9 puncte Lipsa descrierii planului de management al Sigurantei si Securitatii in munca privitor la obiectivul „ Com. Reviga”– 0 puncte

Caiet de sarcini – DOWNLOAD

Acest articol a fost publicat în Licitatii paza. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*