HG 23-2013 – Cresterea salariului minim pe economie in 2013

Hotărârea Nr.23 din 22.01.2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
ACTUL A FOST EMIS DE Guvernul Romaniei si PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 52 din 23 ianuarie 2013


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
(1) Începând cu data de 1 februarie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,44 lei/oră.
(2) Începând cu data de 1 iulie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,74 lei/oră.
Articolul 2
Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut la art. 1.
Articolul 3
(1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4
La data prevăzută la art. 1 alin. (1), Hotărârea Guvernului nr. 1.225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 27 decembrie 2011, se abrogă.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul delegat pentru dialog social, Adriana Doina Pană

Acest articol a fost publicat în Legislatie, Legislatie paza si protectie, Paza si protectie. Salvează legătura permanentă.

Un răspuns la HG 23-2013 – Cresterea salariului minim pe economie in 2013

  1. Pingback: reglementarea salariului minim brut pe tara, pentru perioada 01 Februarie 2013 - 30 Iunie 2013, cand valoarea bruta minima este de 750 lei la 169 ore (4,44 lei/ora). | Firme de paza | Serviciile de paza si protectie din Romania

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*