LICITATIE DE PAZA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BISTRITA – NASAUD

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BISTRITA – NASAUD
Cod de identificare fiscala: 4347453
Adresa: STR. 1 DECEMBRIE, NR. 6 – 8,, Bistrita
Telefon: 0263-210661 ; 0263-211465 ; int. 211
Fax: 0263-216880
E-Mail: achizitiipublice@dgfp-bn.ro
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: Servicii de paza
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut Cu faza finala de licitatie electronica
CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)
Tip contract: Servicii
Obiectul contractului: Servicii de paza
Stare procedura: In Desfasurare
Data publicarii: 25.02.2011 12:55
Data limita de depunere a ofertelor: 09.03.2011 09:00
Adresa la care se transmit ofertele: Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita – Nasaud, jud. Bistrita – Nasaud, 420080 Bistrita, str. 1 Decembrie nr. 6 – 8, camera 4 – registratura.
Data si ora deschiderii ofertelor: 09.03.2011 10:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: În sediul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Bistrita – Nasaud, 420080 Bistrita, str. 1 Decembrie, nr. 6 – 8, etajul 1, sala 11.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
Tip Autoritate: Sectorial: Nu
Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
Valoare estimata: 160,000 RON
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Criterii de calificare:
Garantia de participare; Declaratie eligibilitate; Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34 / 2006; Certificate de atestare fiscala buget consolidat; Certificate de atestare fiscala buget local; Certificat Unic de Înregistrare; Certificat Constatator; Licenta de functionare; Informatii generale; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Declaratie cuprinzând echipamentele detinute; Declaratie privind personalul angajat; Asigurare de raspundere civila; Declaratie cuprinzând subcontractantii; Acord de asociere; Dovada îndeplinirii conditii IMM; Propunerea financiara; Propunerea tehnica;

Descarca caietul de sarcini

Acest articol a fost publicat în Licitatii paza. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*