Licitatie pentru servicii de paza si interventie la obiectivele militare ale MINISTERULUI APARARII – U.M. 02192

Anunt de intentie numarul 19133/20.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII – U.M. 02192
Adresa postala: STR. FULGERULUI, NR. 1, CONSTANTA , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900218 , Romania , Punct(e) de contact: GABRIEL SCRIPCARIU , Tel. 0241626200 INT 1119 , Email: um02192achizitii@anmb.ro , Fax: 0241643096 , Adresa internet (URL): www.anmb.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Aparare

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Servicii de paza si interventie la obiectivele militare
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
23 – Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de livrare sau de executare : STR. FULGERULUI, NR. 1, CONSTANTA
Cod NUTS: RO223 – Constanta
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 1,735,000 RON

Servicii de paza si interventie la obiectivele militare
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)

II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 15.06.2011
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7) Informatii suplimentare
Servicii de paza si interventie la obiectivele militare
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.01.2011 10:27

Acest articol a fost publicat în Licitatii paza, Paza si protectie. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*