Licitatie Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor S.N. Radiocomunicatii S.A.

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 113266 / 23.12.2010
Denumire contract: Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor S.N. Radiocomunicatii S.A.

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII
Adresa postala: Sos.Oltenitei nr.103, Sector 4 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 041303 , Romania , Punct(e) de contact: LIGIA MIHAIU , Tel. 021 307 3029 , Email: ligia.mihaiu@radiocom.ro , Fax: 021 307 3066 , Adresa internet (URL): www.radiocom.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
agent economic
Activitate (activitati)
Altele: telecomunicatii

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor S.N. Radiocomunicatii S.A.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 – Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: S.N. Radiocomunicatii S.A., la nivelul tuturor judetelor tarii.
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti

In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt? Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor S.N. Radiocomunicatii S.A. la nivelul tuturor judetelor tarii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18,851,676.48 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii Pondere
1. PUNCTAJ FINANCIAR 60 %
Descriere:
2. PUNCTAJ TEHNIC 40 %
Descriere:

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S251-386636 din 28.12.2010

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1492 Denumirea: acord cadru pe 3 ani servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor S.N. Radiocomunicatii
V.1) Data atribuirii contractului 3/2/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: Sos. Mihai Bravu, 67-73, BL C18, SCA, ET 7, AP 37, Sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030647 , Romania , Tel. 0726100056 , Email: scorsezeinternational@yahoo.com , Fax: 021.316.72.74

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19490202.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18851676.48 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti – Sectia Comerciala
Adresa postala: Bd. Unirii nr.37, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania , Tel. 021 4083600 , Email: tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax: 021 4083700 , Adresa internet (URL): www.tmb.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti – Sectia Comerciala
Adresa postala: Bd. Unirii nr.37, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania , Tel. 021 4083600 , Email: tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax: 021 4083700 , Adresa internet (URL): www.tmb.ro

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Contencios si Reglementari Interne
Adresa postala: Sos. Oltenitei 103, Sector 4 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 041303 , Romania , Tel. 0213073063 , Email: luciean.trif@radiocom.ro , Fax: 0213073666 , Adresa internet (URL): www.radiocom.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2011 08:51

Acest articol a fost publicat în Licitatii paza. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*