Licitatie servicii de paza CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1 , Localitatea: Braila , Cod postal: 810210 , Romania , Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice cam 132 , Tel. 0239.619.600 int 249 , In atentia: NICOLAE MOISIU , Fax: 0239.619.044 , Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
– Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza, protectie si interventie in caz de necesitate pentru Aeroportul Ianca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 – Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: perimetrul Aeroportului Ianca localitatea Ianca judetul Braila
Codul NUTS: RO221 – Braila

In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt? Da
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile de paza, protectie si interventie in caz de necesitate pentru Aeroportul Ianca se vor presta in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Durata prestarii serviciilor 01.03.2011 – 30.04.2011
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)
79714000-2 – Servicii de supraveghere (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
80,812.8 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 34 Denumirea: Servicii de paza, protectie si interventie in caz de necesitate pentru Aeroportul Ianca
V.1) Data atribuirii contractului 3/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SERVICE GUARD SRL BRAILA
Adresa postala: Str. Sebesului nr. 5 bl C ap 61 , Localitatea: Braila , Cod postal: 810436 , Romania , Tel. 0239610611

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 87840.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 80812.80 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Servicii suplimentare la contractul initial nr. 86/30.06.2010 Anunt de atribuire nr. 87342/14.07.2010 Anunt de participare nr. 97146/30.03.2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BRAILA SECTIA COMERCIALA SI DE CONTECIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 47 , Localitatea: Braila , Cod postal: 810017 , Romania , Tel. 0239613370 , Email: tribunalul-braila@just.ro , Fax: 0239612608

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA-COMP. JURIDIC
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1 , Localitatea: Braila , Cod postal: 810210 , Romania , Tel. 0239/619600/223 , Fax: 0239/619044

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.03.2011 11:56

Acest articol a fost publicat în Licitatii paza. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*