LICITATIE Servicii de paza la Primaria Municipiului Miercurea-Ciuc

Autoritate contractanta
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC
Cod de identificare fiscala: 4245747
Adresa: P-TA CETATII NR.1, Miercurea-Ciuc
Telefon: 0266-315120
Fax: 0266-371137
E-Mail: abrahamlehel@szereda.ro
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: Servicii de paza
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut Cu faza finala de licitatie electronica
CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)
Tip contract: Servicii
Obiectul contractului: Servicii de paza la Primaria Municipiului Miercurea-Ciuc
Stare procedura: In Desfasurare
Data publicarii: 25.02.2011 11:17
Data limita de depunere a ofertelor: 10.03.2011 09:00
Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Miercurea-Ciuc, P-ta Cetatii nr.1, Jud. Harghita, Cod postal: 530110
Data si ora deschiderii ofertelor: 10.03.2011 11:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Sediul Primariei Municipiul Miercurea-Ciuc, P-ta Cetatii nr. 1, Camera 102
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
Tip Autoritate: Sectorial: Nu
Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
Valoare estimata: 212,170 RON
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Criterii de calificare:
Garantiei de participare:4.000,00lei, Declaratii privind situatia personala a operatorului economic, Declaratie initiala privind îndeplinirea cerintelor de calificare, Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impoz. si taxe catre stat inclusiv locale, Certificat constatator,
bilantul contabil în ultimii 3 ani,contract similar de min. 150.000 lei serv. de paza, -recom. beneficiarului cu calificativul foarte bine sau bine,
dotare proprie urmatoarele utilaje:autoturism echipat cu:statie emisie-receptie, GPRS,dotare agenti de interventie,câini de serviciu.
Informatii referitoare la personal:declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat pe specialitati si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani, info. ref. la studiile, pregatirea profesionala si calificarea pers. de conducere, inclusiv C.V., info. ref. la studiile, pregatirea profesionala si calificarea pers. de paza, Atestate de calificare pentru pers. de paza

Descarca caietul de sarcini acum

Acest articol a fost publicat în Licitatii paza. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*