Manager de securitate – programa-metode de pregatire-competente dobandite

Reveniti la pagina principala


Ocupația de “Manager de securitate” este solicitată pe piaţa muncii în condiţiile creșterii cererii de servicii de securitate pentru toate tipurile de organizații. În condițiile actuale, când expunerea la risc devine tot mai complexă, diversă și dinamică, aspectele de management al riscului și în particular al riscului de securitate, devin la fel de importante ca și cele de eficienţă economică.

Extinderea gamei de ameninţări, fenomene precum globalizarea, creşterea integrării şi a complexităţii sistemelor, creșterea alarmantă a posibilității de producere a unor atacuri teroriste, furtul cu potenţial de afectare a instalaţiilor şi sistemelor complexe, fac ca gestionarea aspectelor de securitate să fie avute în vedere de conducerea organizaţiilor încă de la stabilirea obiectivelor, iar performanţa în securitate să facă parte din portofoliul brand-­‐ului.
Una dintre strategiile tot mai frecvent adopatate pentru asigurarea stabilității şi dezvoltării durabile este reziliența. Rezilienţa permite organizaţiei să se adapteze şi să se dezvolte indiferent de exigenţele, evenimentele şi riscurile din mediul de operare. Managerul de securitate este persoana desemnată să imbunătățească reziliența organizațională prin planificarea, implementarea, evaluarea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Securității. Sistemul de Management al Securității identifică ameninţările, vulnerabilitățile și riscul de securitate, evidenţiază măsurile care trebuiesc luate pentru a reduce riscul de securitate la un nivel acceptat şi asigură suportul decizional necesar managementului de vârf. Acesta este mecanismul prin care activitatea managerului de securitate crează valoare adăugată pentru entitate.


Organizarea sistemului de management al securitatii prin identificarea cerintelor generale ale Sistemului de Management al Securitatii, determinarea cerintelor politicilor de securitate, stabilirea cerintelor planificarii securitatii ( analiza amenintarilor, vulnerabilitatilor si riscurilor, întocmirea listei riscurilor de securitate, identificarea si argumentarea optiunilor si masurilor pentru reducerea riscurilor, cu evaluarea riscurilor reziduale si evidentierea rezultatelor preconizate). etc. Verificarea respectarii prevederilor din domeniul sanatatii si securitatii în munca prin verificarea respectarii prevederilor din domeniul sanatatii si securitatii în munca, controlul împreuna cu personalul desemnat a starii si modului de utilizare al mijloacelor materiale si tehnice. Urmarirea conformitatii cu prevederile din domeniul apararii împotriva incendiilor si de protectie a mediului prin verificarea impreuna cu personalul de specialitate a respectarii prevederilor din domeniul apararii împotriva incendiilor si prin controlul respectarii prevederilor din domeniul protectiei mediului. Dezvoltarea profesionala de securitate prin evaluarea nivelului de instruire profesionala a personalului, identificarea necesitatilor de instruire si de perfectionare profesionala, stabilirea modalitatilor de instruire si de perfectionare profesionala. Organizarea securitatii fizice prin planificarea, implementarea si evaluarea securitatii fizice (Securitatea Fizica – ansamblul de reglementari si masuri de protectie adoptate la nivelul entitatilor, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalatiilor si în cadrul activitatilor în care acestea sunt gestionate în scopul de a: interzice accesul neautorizat, clandestin sau prin forta; detecta si împiedica actiunile subversive, inclusiv cele de spionaj; contribui la realizarea accesului la informatii numai pe baza principiului “necesitatii de a cunoatte”; detecta si înlatura slabiciunile ascunse ale sistemului de securitate adoptat; preveni orice alte situatii, împrejurari sau fapte de natura a periclita ori compromite securitatea entitatii).
Organizarea securitatii personalului prin implementarea si evaluarea securitatii personalului insemnand stabilirea responsabilitatilor, cadrului conceptual, organizational si modului de actiune al componentelor SMS pentru asigurarea unui raspuns oportun si eficient la incidentele de securitate a personalului, tinând cont de procedurile operationale pentru avizarea si atestarea personalului si de stabilirea de obiective explicite pentru activitatile de educare de securitate a personalului (Securitatea personalului – ansamblul procedurilor de protectie care se aplica persoanelor ce urmeaza a detine, a avea acces si a lucra cu informatii clasificate). Asigurarea securitatii documentelor prin implementarea si verificarea securitatii documentelor (transpunerea cu acuratete în norme interne a prevederilor legale si cerintelor contractuale referitoare la protectia informatiilor clasificate, cu organizarea functionarii compartimentului documente clasificate, cu stabilirea responsabilitatilor si modului de actiune al componentelor SMS la incidentele de securitate a documentelor si cu identificarea obiectivelor pentru educarea personalului pe linia protectiei informatiilor clasificate). Stabilirea securitatii industriale prin asigurarea si evaluarea securitatii industriale (Securitatea Industriala – sistemul de norme si masuri care reglementeaza protectia informatiilor clasificate în cadrul activitatilor contractuale cu agenti economici si institutii publice). Organizarea securitatii sistemelor informatice si de comunicatii prin implementarea, asigurarea disponibilitatii si evaluarea INFOSEC (Securitatea Sistemelor Informatice si de Comunicatii -­- INFOSEC -­- pricipii de baza si cerintele minime de securitate în domeniul protectiei.

Managerul suficient de bun prin: conceptele de management, stilurile de management si cum sa va exploatati la maximum capacitatile manageriale. Managementul echipei si al implicarii prin: liste utile in identificarea elementelor care pot bloca lucrul in echipa, diferenta intre informarea oamenilor asupra deciziilor luate, consultarea si implicarea lor directa in luarea deciziilor si prin crearea unui model aplicabil in procesul de luare a deciziilor sau in situatii dificile. Organizarea intalnirilor. Managementul proiectelor de securitate prin: initierea, planificarea, executia si inchiderea unui proiect in conformitate cu metodologia MPMM (Method 123 Project Management Methodology) o metodologie de proiect care contine 1500 activitati de “project management”, diagrame, tabele si exemple necesare conducerii proiectelor cu succes. Managementul comunicarii si al rapoartelor prin: modurile de asigurare a unei comunicari eficiente, scopul diferitelor tipuri de rapoarte, moduri de a structura si organiza un raport dar si prin prezentarea unor moduri de a incuraja personalul sa citeasca rapoartele scrise. Elaborarea si implementarea politicilor de securitate prin: motivele existentei acestora si prin indicatii suficient de clare pentru alcatuirea unui compendiu de politici si practici de securitate ale companiei/organizatiei. Managementul procesului de planificare prin: definirea clara a tipurilor de planificare si a termenilor utilizati in planificare, un model de caiet de sarcini si elaborarea unui plan de dezvoltare, a unui plan strategic si/sau a unuia de afaceri. Managementul monitorizarii si al evaluarii prin: motivele pentru care sunt intreprinse monitorizarea si evaluarea, ce sunt monitorizarea si evaluarea si cum se realizeaza si cum se transpune informatia intr-­-o forma utilizabila. Managementul schimbarii prin: cum sa creti un mediu favorabil schimbarii, cum sa abordati situatiile neasteptate, cum sa anticipati schimbarea si mai ales, cum sa infruntati situatia cea mai nefavorabila. Managementul timpului prin: intelegerea atitudinilor fata de managementul timpului, a etapelor in managementul timpului, importanta mediului de lucru, stabilirea prioritatilor si planificarea, ce ste si cu se face delegarea. Managementul in cultura contractuala prin: diferentele dintre acorduri de finantare, acorduri si contracte de prestari de servicii si ce cuprinde, in general, un acord sau un contract de prestari de servicii. Managementul indicatorilor de executie prin: intelegerea jargonului domeniului, tipurile de indicatori si implicatiile introducerii indicatorilor de executie. Managementul resurselor umane prin: intelegerea a ce anume presupune acest lucru, care este responsabilitatea fata de managementul de personal si care sunt motivatiile personalului. Managementul procesului de recrutare a personalului prin: recrutarea si selectia personalului, elaborarea unui contract de munca si indrumari privind integrarea. Managementul executiei prin: elaborarea unor proceduri clare de recrutare a personalului bazata atat pe ceea ce este de facut in companie cat si pe abilitatile si disponibilitatile personalului, etc. Managementul instruirii prin: clasificarea tipurilor de instruire si functiile acesteia, cum se elaboreaza politicile privind instruirea, identificarea necesitatilor de instruire si modalitati de dezvoltare a unor programe de instruire in propria companie/organizatie. Managementul diversitatii si al conflictului prin: intrebari care trebuiesc puse atunci cand apare un conflict, abordari ale rezolvarii unui conflict si indrumari privind rezolvarea unui conflict. Managementul stresului prin: cauzele si efectele stresului, cum afecteaza stresul grupurile si indivizii, ce poate face un manager pentru a reduce stresul in ecipa/oraganizatia pe care o conduce. Managementul financiar prin: diferentele dintre “responsabilitate” si “raspundere” in managementul securitatii si despre cum sa intelegem contabilitatea si rapoartele financiare. Managementul administratiei si al documentelor prin: tehnici si idei de organizare a corespondentei si a mesajelor.

Reveniti la pagina principala


Acest articol a fost publicat în Diverse, Legislatie, Legislatie paza si protectie, Paza si protectie, Stiri. Salvează legătura permanentă.

Un răspuns la Manager de securitate – programa-metode de pregatire-competente dobandite

  1. Pingback: Curs de manager de securitate conform prevederilor HG-301-2012 necesar firmelor de paza pentru licentiere | Firme de paza | Serviciile de paza si protectie din Romania

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*