MUZEUL DE ISTORIE GALATI Servicii de paza ,monitorizare si interventie la obiective

Autoritate contractanta
MUZEUL DE ISTORIE GALATI Servicii de paza ,monitorizare si interventie la obiective
Cod de identificare fiscala: 3952146
Adresa: STR. MR. IANCU FOTEA NR. 2, Galati
Telefon: 0236-414228
Fax: 0236-460797
E-Mail: muzeuistoriegalati@yahoo.com
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: Servicii de paza ,monitorizare si interventie la obiective
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)
Tip contract: Servicii
Obiectul contractului: Servicii de paza ,monitorizare si interventie la obiective” Locatia serviciului: 1.MUZEUL DE ISTORIE GALATI, str. Mr. Iancu Fotea nr. 2 2.MUZEUL « CASA CUZA VODA », str. Al.I. Cuza nr. 80, Galati 3.MUZEUL « CASA COLECTIILOR », str. Eroilor nr. 64, Galati 4.CASA « HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU », com. Ivesti, jud. Galati
Stare procedura: In Desfasurare
Data publicarii: 23.02.2011 14:54
Data limita de depunere a ofertelor: 09.03.2011 15:00
Adresa la care se transmit ofertele: MUZEUL DE ISTORIE GALATI STR. MR. IANCU FOTEA NR. 2, 800017
Data si ora deschiderii ofertelor: 10.03.2011 12:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: MUZEUL DE ISTORIE GALATI STR. MR. IANCU FOTEA NR. 2, 800017
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
Tip Autoritate: Sectorial: Nu
Tip Activitate: Altele (cultura, religie si actv. recreative)
Valoare estimata: 320,000 RON
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Declaratii privind eligibilitatea
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181
Autorizatii specifice
Informatii privind situatia economico-financiara
Informatii privind capacitatea tehnica
Informatii privind asociatii
Informatii privind subcontractantii SEAP

Factori de evaluare
Denumire Punctaj maxim
Pretul ofertei 70
Descriere: Componenta financiara
Capacitatea sporita de a raspunde unor cerinte suplimentare generate de cresterea nivelului de risc 10
Descriere: – oferta care prin planul de asigurare cu personal prevede prestarea serviciilor de paza cu personal calificat atestat in numar de 16 sau mai multi agenti de paza , va fi cotata cu punctajul maxim: 10 puncte. In cazul unei oferte comune acest factor de evaluare va fi constituit de suma personalului propriu pe care asociatii il prevad pentru prestarea serviciilor.
Capacitate sporita de a raspunde unor evenimente deosebite 5
Descriere: Pentru cotarea acestui factor de evaluare ofertantii vor prezenta intr-un tabel, in propunerea tehnica, valoarea timpilor de interventie la fiecare obiectiv/locatie a caietului de sarcini “Lista obiectivelor si a numarului de posturi de paza/obiectiv”. Tabelul va fi insotit de fundamentarea fiecarui timp din tabel prin precizarea locului de stationare a echipei de interventie, lungimea traseului de parcurs pana la obiectiv, natura drumului pe care se efectueaza deplasarea. Ofertele care prin acest tabel prevad timpi de interventie mai mari de 60 minute vor fi respinse fiind declarate “neconforme” Din timpii de interventie declarati, va fi cotat numai cel mai lung timp de interventie astfel: fata de timpul maxim de interventie de 60 minute, pentru fiecare fractie de cate 10 minute in minus, se acorda cate 1 punct pana la punctajul maxim de 5 puncte.
Capacitate sporita de raspuns la incidente prin folosire de armament 10
Descriere: – pentru oferta care face dovada cu documentele legale ca detine autorizatie de utilizare armament letal se va acorda 10 puncte; – pentru oferta care face dovada cu documentele legale ca detine autorizatie de utilizare armament neletal se va acorda 5 puncte; – pentru oferta care nu detine nici o autorizatie se vor acorda 0 (zero) puncte;
Capacitate sporita de a elucida rapid eventualele cazuri in care se produc pagube beneficiarului, prin efractie si insusiri frauduloase de bunuri 5
Descriere: La acest factor de evaluare punctajul se va acorda in baza documentelor doveditoare privind numarul de persoane cu atestate de detectivi particulari pe care ofertantul ii poate utiliza, daca este cazul, in perioada de derulare a contractului, astfel: Pentru un numar de peste 5 atestate sau mai mult se acorda 5 puncte; Pentru un numar de 1-5 atestate: se acorda 2 puncte. Ofertele care nu fac dovada posibilitatii prestarii acestor servicii vor primi 0 (zero) puncte la acest factor de evaluare.

Caiet de sarcini – Download

Acest articol a fost publicat în Licitatii paza. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*