Noutatile aduse de HG 301 / 2012 expuse pe scurt

Noutati aduse de HG 301/2012:


Începând cu data de 16 iunie 2012, a intrat în vigoare a HG nr.301/11.04.2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
Ca elemente de noutate ale actului normativ, menţionăm:
Instituirea unui cadru coercitiv mai exigent şi cuprinzător – prevederea unor sancţiuni cu valori mai ridicate şi cu aplicabilitate mai largă:
• stabilirea unor sancţiuni contravenţionale cu amenzi cuprinse între 20.000 – 50.000 lei pe segmentul de transporturi valori;
• dispoziţii imperative ale legii, dar nesancţionate:
Exemplificare: interdicţia adoptării de însemne, uniforme, accesorii sau denumiri similare ori asemănătoare cu cele ale autorităţilor publice, sau folosirea de cagule, măşti pentru protecţia feţei şi cătuşe metalice, fiind nesancţionată de lege.
Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitatea fizică.
– elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor, publicate în Monitorul Oficial al României;
– analiza de risc la securitatea fizică reprezintă documentul în care sunt identificate şi stabilite zonele funcţionale, evidenţiate bunurile şi valorile care necesită a fi protejate, vulnerabilităţile obiectivului în raport de ameninţările asociate integrităţii persoanelor sau valorilor, determinându-se măsurile de securitate care să diminueze riscurile în parametrii acceptaţi;

– sunt considerate ameninţări la adresa securităţii fizice a unei unităţi, probabilitatea de producere a faptelor penale care vizează integritatea patrimoniului deţinut de aceasta, rezultată din interpretarea indicatorilor statistici oficiali aferenţi ultimilor 3 ani, cu faptele sesizate privind actele de terorism, tâlhărie, furt, distrugere şi înşelătorie;
– pentru stabilirea nivelului ameninţărilor se asociază coeficienţii de criminalitate specifică, calculaţi la nivel judeţean şi al localităţilor, de către DGPMB şi inspectoratele de poliţie judeţene şi se postează pe paginile web proprii;
– vulnerabilitatea este definită ca şi caracteristică a arhitecturii, implementării sau operării activităţii de către o unitate prin care aceasta este expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncţionalităţii în faţa unei ameninţări.

Stabilirea măsurilor minimale de securitate pe toate categoriile de unităţi, pe zone funcţionale din ambele perspective: securitate mecanică şi electronică
– zona de acces şi zona perimetrală;
– zona de tranzacţionare;
– zona de depozitare;
– zona de expunere;
– zona de transferuri;
– zona de procesare;
– zona echipamente de securitate;
– zona de tranzacţii cu automate bancare.

Instituirea cerinţelor minimale de securitate pentru unităţi neprevăzute de actualele norme:
 bancomate externe;
 săli de jocuri de noroc/pariuri sportive;
 magazine de bijuterii;
 Instituţii financiar nebancare;
 unităţi poştale;
 casierii furnizori de utilităţi şi servicii;
 centre de procesare numerar.

Obligaţia protecţiei suplimentare pentru unităţile cu program non-stop:
 dotare cu seif de depozitare (depunere valori fără acces ulterior);
 ghişeu special amenajat.

Obligaţia depunerii planului de pază la structura de poliţie, cu cel puţin 24 de ore înainte de instituirea pazei
Introducerea termenului de soluţionare (30 zile) de către poliţie, a cererilor de avizare a planurilor de pază pentru operatorii economici
 permite poliţiei să prevină suprapunerea prestatorilor în caz de litigii;

Particularizarea planurilor de pază pentru obiective atipice şi adaptarea potrivit caracteristicilor funcţionale ale acestora – a căilor ferate, pădurilor, terenurilor forestiere, fondurilor de vânătoare şi de pescuit, conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, sistemelor de irigaţii şi ale reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice;

Stabilirea uniformei de serviciu şi a însemnelor distinctive pentru personalul de pază propriu prin planul de pază;

Interdicţia de nu a se adopta însemne, uniforme, legitimaţii, accesorii de echipament sau denumiri similare ori asemănătoare cu cele ale autorităţilor publice ale organismelor internaţionale la care România este parte;

 În prezent, reglementare (HG 694/1996) este desuetă.
Măsuri pentru eficientizarea serviciului de pază prin:
 responsabilizare – obligativitatea şefului de obiectiv şi a controalelor;
 dotarea agenţilor cu mijloace de autoapărare eficiente (dispozitive cu electroşocuri);
 reglementarea modului de folosire a dotării – folosirea bastoanelor din cauciuc sau tip tomfe atunci când procedeele de luptă corp la corp nu au dat rezultatele scontate, ori mijloacele de atac ale agresorilor nu pot fi anihilate în alt mod;

Pe problematica transporturilor bunurilor şi valorilor, au fost impuse obligaţii privind respectarea unor cerinţe minime:
– măsurile de protecţie sunt în funcţie de valoarea cuantumului transportat, respectiv:
– în cuantum sau cu o valoare de peste 500.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate şi se realizează, după caz, cu jandarmi sau agenţi ai unei societăţi specializate de pază şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc letale, în condiţiile legii;
– transporturile bunurilor şi valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 100.000 şi 500.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate sau semiblindate şi se realizează, după caz, cu jandarmi ori agenţi ai unei societăţi specializate de pază şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc letale, în condiţiile legii;
– transporturile bunurilor şi valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 10.000 şi 100.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate, semiblindate sau special amenajate, însoţite cu personal de pază propriu calificat şi atestat ori agenţi ai unei societăţi specializate de pază şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc, în condiţiile legii.

Pentru bunurile şi valorile în cuantum de sub 10.000 euro sau echivalentul în lei nu este obligatorie organizarea transportului de valori, în condiţiile legii.

Pentru acoperirea riscurilor la pierdere, furt sau distrugere a valorilor transportate, transportatorul ori beneficiarul contractului de transport, potrivit înţelegerii dintre părţi, trebuie să deţină poliţă de asigurare valabilă în raport cu bunurile sau valorile transportate.

Monitorizarea şi localizarea autovehiculelor de transport blindate şi semiblindate se fac prin dispecerat cu operator care deserveşte o platformă tehnică special destinată.

Pentru protecţia bancnotelor transportate pot fi folosite soluţii alternative care asigură posibilitatea de neutralizare a acestora în caz de efracţie sau la deschidere neautorizată şi descurajarea agresării personalului însoţitor.

Pentru efectuarea transportului valorilor în condiţiile prevăzute la alin. (1) se asigură protecţia persoanei cu personal de pază dotat cu mijloace de protecţie şi autoapărare sau folosirea genţilor securizate de transport certificate, prevăzute cu sisteme de neutralizare a bancnotelor.

Pentru protecţia factorilor poştali aflaţi în serviciul de distribuire a unor sume de bani, conducerea companiei are obligaţia să asigure dotarea necesară care să prevină sustragerea bancnotelor deţinute, prin sistemele prevăzute la alin. (2) sau alte măsuri similare pentru descurajarea agresiunilor asupra personalului de serviciu.


Necesitatea dobândirii competenţelor profesionale pentru conducătorii de societăţi de pază în ocupaţia „manager de securitate”. Certificatul de absolvire pentru ocupaţia “manager de securitate” se eliberează de către furnizorii de formare profesională autorizaţi potrivit legii, după absolvirea cursurilor de specializare organizate pe baza unei tematici-cadru stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi aprobate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Dispeceratele de monitorizare trebuie să asigure preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea şi alertarea echipajelor de intervenţie, astfel încât să fie respectaţi timpii contractuali asumaţi şi cei maximali stabiliţi prin prezentele norme metodologice.

Prestatorii serviciilor de monitorizare şi operatorii economici au obligaţia de a asigura timpii de intervenţie asumaţi contractual, fără a depăşi 15 minute în localităţile urbane, respectiv 30 de minute în cele rurale, şi de a lua, până la intervenţia organelor judiciare, primele măsuri necesare conservării urmelor infracţiunii şi a mijloacelor materiale de probă.

În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, modul de funcţionare a unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, a societăţilor specializate de pază şi protecţie şi a celor care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, licenţiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi dată, trebuie să fie potrivit cerinţelor stabilite în normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre.

Odată cu intrarea în vigoare a actului normativ a fost abrogată HG nr.1010/2004.

Iti place? Share pe Facebook:
Acest articol a fost publicat în Legislatie, Legislatie paza si protectie, Paza si protectie. Salvează legătura permanentă.

4 răspunsuri la Noutatile aduse de HG 301 / 2012 expuse pe scurt

 1. MIHAILESCU NICULAE spune:

  Like or Dislike: Thumb up 0 Thumb down 0

  Este bine structurat materialul. Ma intereseaza cand apar Instructiunile MAI, privind analiza de risc la securitatea fizica.

  • root spune:

   Imediat ce vor apare, fiti sigur ca vor fi postate pe http://www.paza.me
   Toata lumea asteapta cu interes aceste intructiuni, intrucat in opinia mea sunt singurul mod de a determina beneficiarul serviciilor de paza sa inteleaga riscul la care isi supune bunurile, facand economie, prin subdimensionarea dispozitivului de paza.
   Cand firma de paza ii va face analiza de risc, practic isi declina responsabilitatea in favoarea beneficiarului daca acesta nu respecta cerintele impuse de analiza.

 2. Pingback: Obligativitatea efectuarii analizei de risc la securitatea fizica se amana? | Firme de paza si protectie | Serviciile de protectie si paza din Romania

 3. Niculae Elena spune:

  Like or Dislike: Thumb up 0 Thumb down 0

  Buna ziua,
  se poate sau nu angaja o persoana care are cazier pentru accident rutier, fara condamnare,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*