Plan de paza model valabil din 1 iulie 2014

Modelul planului de paza pus la dispozitie de Politia Romana in 1 iulie 2014


Revin cu acest articol pentru a actualiza noul plan de paza pus la dispozitie de Politia Romana si pt. a clarifica aspectele legate de obligativitatea, elaborarea si avizarea planului de paza pentru servicii de paza umana la obiective.

a)Ce este planul de paza?
R: HG 301 / 2012 prevede ca: ART. 5 (1) Planul de paza este documentul in baza caruia se organizeaza paza si se intocmeste cu respectarea prevederilor art. 5 din Lege.
Conform legii 333/2003 ART. 5 (3) Prin planul de paza se stabilesc in principal: caracteristicile obiectivului pazit, in zona respectiva, numarul de posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza, amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si de alarmare, consemnul posturilor, legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor si modul de actiune in diferite situatii. De asemenea, vor fi prevazute si regulile de acces, potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii, precum si documentele specifice serviciului de paza.

b)Cine trebuie sa faca planul de paza?
R: Conform legii 333/2003 ART. 5 (1) Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza, intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de paza.
R: Conform legii 333/2003 ART. 18 (1) In localitatile rurale se organizeaza paza comunala. (2) Primarul raspunde pentru intocmirea planului de paza a comunei si este obligat sa ia masuri pentru a asigura paza bunurilor publice si ale cetatenilor. (3) Avizarea planului de paza, instruirea si controlul personalului de paza din localitatile rurale se efectueaza de catre organele locale de politie.

c)Exista situatii cand planul de paza nu este solicitat?
R: HG 301 / 2012 prevede ca: ART. 5 (2) In situatii exceptionale, pentru asigurarea provizorie a protectiei unitatii, pe o perioada de maximum 7 zile pot fi instituite masuri de paza care nu necesita intocmirea planului de paza si avizarea acestuia.
HG 301 / 2012 ART. 6 In situatia in care masurile de securitate a obiectivului, adoptate de conducerea unitatii ca rezultat al analizei de risc la securitatea fizica, prevad utilizarea numai a mijloacelor mecanofizice si a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare si interventie, fara a se institui paza cu personal uman, nu se intocmeste plan de paza.
d)Unde se depune planul de paza si cand?
R: HG 301 / 2012 prevede ca: ART. 5 (3) Planul de paza se depune la structura de politie organizata la nivelul unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia se afla obiectivul, denumita in continuare unitate de politie competenta teritorial, cu cel putin 24 de ore inainte de instituirea pazei potrivit contractului de prestari de servicii ori deciziei conducerii, in cazul pazei proprii.

e)In cat timp se elibereaza planul de paza avizat?
R: HG 301 / 2012 ART. 8 (1) Unitatea de politie competenta teritorial analizeaza planul de paza si acorda avizul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii.

f)Care sunt conditiile avizarii planului de paza?
R: HG 301 /2012 Art. 8 (2) Avizul de specialitate se acorda daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) planul de paza contine toate datele si informatiile prevazute la art. 5 alin. (3) din Lege;
b) beneficiarul face dovada dreptului de proprietate sau de folosinta asupra obiectivului ce urmeaza a fi asigurat cu paza;
c) exista un contract de prestari de servicii incheiat cu respectarea prevederilor legale si in termen de valabilitate cu o societate specializata de paza si protectie ce detine licenta de functionare valabila, in cazul in care paza se efectueaza prin astfel de societati;
d) analiza de risc la securitatea fizica a fost efectuata potrivit prezentelor norme metodologice.
(3) In situatia existentei unui litigiu privind dreptul de proprietate sau de folosinta asupra obiectivului se acorda aviz de specialitate pentru planul de paza depus de beneficiarul care face dovada inscrierii acestor drepturi in registrul de carte funciara si prezinta documente care atesta dreptul de proprietate sau de folosinta. In aceste cazuri, regulile privind accesul in obiectiv se stabilesc de partile in litigiu, pana la solutionarea acestuia.
(4) Avizul politiei pentru planul de paza se retrage cand nu mai sunt indeplinite cumulativ conditiile care au stat la baza acordarii, caz in care beneficiarul si prestatorul aplica masurile de restabilire a situatiei legale.

g)Cand se impune modificarea planului de paza?
R: HG 301 / 2012 prevede ca: ART. 5 (4) Actualizarea planului de paza se face numai in situatia modificarii suprafetei, topografiei obiectivului, a dispozitivului de paza, a regulilor de acces ori la schimbarea prestatorului, prin intermediul unor acte aditionale.

h)Ce se intampla daca nu exista plan de paza avizat?
R: HG 301 / 2012 ART. 3 Constituie contraventie incalcarea prevederilor din normele metodologice, dupa cum urmeaza: 4. nedepunerea planului de paza la organele de politie competente, conform art. 5 alin. (3) din anexa;
HG 301 / 2012 ART. 4 (1) Contraventiile prevazute la art. 3 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: c) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la pct. 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17, 20, 24 si 25; Amenda se poate da atat firmei de paza cat si societatii beneficiare, intrucat firma de paza nu are voie sa desfasoare activitate fara plan de paza iar societatea beneficiara are obligatia de a elabora si depune planul la politie cu 24 ore inainte de inceperea serviciului de paza.

i)Exista un model pe care sa-l pot descarca si pe care sa pot lucra?
R: DA, exista si este pus la dispozitie de Politia Romana.
Il puteti descarca de mai jos de pe aceasta pagina.



DOWNLOAD MODEL PLAN PAZA

Acest articol a fost publicat în Legislatie. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*